SADC over verduurzaming en circulair op bedrijventerreinen

solution

In regio Amsterdam gebeurt erg veel op het gebied van circulaire economie in de bouwsector. Zo heeft het Havenbedrijf de koers uitgestippeld naar een circulaire haven, een haven met ruimte voor innovatie en nieuwe businessmodellen. SADC biedt adviezen aan om het circulair maken van bedrijven terreinen slim aan te pakken.

Op de website van SADC worden de resultaten van een bijeenkomst van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) gedeeld. Op deze bijeenkomst op 8 maart 2018 over kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen was Havenbedrijf Amsterdam een van de sprekers. 

Samenwerking

Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat het realiseren van een circulair bedrijventerrein nog niet zo eenvoudig is. Voor verschillende stappen wordt samenwerking met ander partijen aanbevolen. Ook is het stimuleren van betrokkenheid van alle partijen binnen een bedrijventerrein een uitdaging.

Tips

SADC zet alle tips die zij verzameld hebben voor voor het circulair maken van een bedrijventerrein, voor ons op een rij:

  1. Werk een heldere visie en bijbehorende strategie uit: waarom, hoe, wat?
  2. Inventariseer de behoefte onder ondernemers, selecteer goede voorbeelden en win advies in over maatregelen op de thema’s duurzame energie en circulaire economie (stappenplan, subsidiemogelijkheden, experts met kennis en ervaring, etc.).
  3. Start met experimenteren en voer, indien nodig, aanpassingen door. Durf ruimte vrij te maken voor vernieuwing en uitgesteld resultaat.
  4. Neem betrokken partijen vroeg mee in het proces en zorg dat er ambassadeurs komen die intrinsiek gemotiveerd zijn en de boodschap over duurzame energie of circulaire economie actief uitdragen.
  5. Onderzoek of, hoe en welke partijen complementair kunnen zijn aan elkaar.
  6. Zorg voor een transparante communicatie en heldere afspraken die nagekomen worden.
  7. Vier successen en gebruik ze om het groter te maken.
Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 22-03-18 sadc.nl

Do you want to comment on this solution?

Latest comments