Publicaties over natuurlijk kapitaal voor financials

publication

Hier vind je een overzicht van belangrijke publicaties en websites met meer informatie over de urgentie en achtergrond van Natuurlijk kapitaal, bestaande meetmethodes en methodieken, en voorbeeld cases waarin bedrijven natuurlijk kapitaal een plek geven in hun business model.

Urgentie, definities en raamwerken

 1. Model en definitie van natural capital. - Natural capital coalition
  Dit is een belangrijk schema dat als vast uitgangspunt genomen kan worden bij het bepalen van de impact op en de afhankeijkheid van natuurlijk kapitaal.
 2. Natural Capital Protocol.
  The Natural Capital Coalitie heeft een raamwerk ontwikkeld dat verschillende stappen onderscheidt om natuurlijk kapitaal te integreren in je bedrijfsprocessen en rapportages. 
  1. Lees deze introductie voor bedrijven als eerste kennismaking met het Natural Capital protocol dat is opgesteld door de Natural Capital Coalition
  2. bekijk dit raamwerk met methodieken om het concept toegankelijk te maken in busienss modellen.
  3. Lees het Finance supplement voor meer informatie over het Natural Capital Protocol voor financial professionals.
 3. FAN-document Financiële en Accountants-opleidingen voor de Nieuwe economie (FAN)
  Dit Inspiratiedocument van de Community of Practice (CoP) FAN geeft een helder uitgangspunt om het zes kapitalen model van de IIRC te hanteren. 

 4. WEF The Global Risks Report 2018 13th Edition
  Rapportage van World Economic Forum waarin de hoge risico's op het gebied van biodiversiteit en klimaatvernadering worden aangestipt en beargumenteerd.

 5. EU High-Level Expert Group 2018 on Sustainable Finance report on Financing a Sustainable European Economy zie p. 88 voor een uiteenzetting van hun visie op natuurlijk kapitaal en milieugerelateerde uitdagingen.

Methodieken

 1. De Natural Capital Finance Alliance heeft diverse Tools en methodes uitgebracht om de impact op en de afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal in kaart te brengen, zoals de invloed van droogte en water op banken, verzekeraars en investeerders.
 2. Natural Capital Tool Kit: Een interactieve database van beschikbare methodes en tools bedoeld om bedrijven te helpen om de juiste tools te vinen om hun impact en afhankelijkheid van Natuurlijk kapitaal te meten en te waarderen. Deze tools sluiten aan bij de fases van het Natural Capital Protocol.
 3. Investors and Companies’ Biodiversityand Natural Capital Reporting and Performance, In deze studie voor PBL door Rens van Tilburg en Karen Maas wordt uiteengezet welke rol assetmanagers en Fund managers op zich kunnen nemen in het behouden van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Hierin worden handreikingen gedaan voor meetmethodes en rapportage voor investeerders.

 4. Natural Capital and Financial Institutions, Transitioning to a greener economy, New Foresight 2015
  In dit rapport is het transitiemodel van Lucas Simons gebruikt een transitie in de financiële sector in kaart te brengen.

Voorbeeld cases

 1. Brochure natuurlijk Kapitaal, IUCN
  Deze brochure geeft diverse voorbeelden van Nederlandse bedrijven die natuurlijk kapitaal succesvol integreren in hun business model. 
 2. Finance for One Planet, CoP Financial Institutions and Natural Capital
  In dit verslag van CoP FINC, door Caroline van Leenders and Anne-Marie Bor, geeft toegankelijke voorbeelden van natuurlijk kapitaal en Finance, en biedt tevens veel nuttige literatuur verwijzingen.  

 3. The TrillionDollar Shift, Marga Hoek
  Boek waarin aan de hand van 50 casestudies kansen voor bedrijven bij het toepassen de Sustainable development Goals worden toegelicht. Er staat ook een fors hoofdstuk over educatie in.

 

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 20-09-18

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Een overzicht van belangrijke bronnen over hoe natuurlijk kapitaal geïntegreerd kan worden in het beroep van een financial of accountant.

Initiator

Participants