Welkom op het Platform van netwerk FAN

Dit platform is bedoeld om samen te werken aan onderwijsvernieuwing in het financiële en accountancy hogere onderwijs. Samen zorgen we voor het integreren van de kennis en competenties voor de nieuwe economie in curricula en lesmateriaal.

Doe ook mee!

More INFORMATIon

Challenge

Ondernemers in de nieuwe, circulaire en koolstofvrije economie lopen vaak tegen financiële vraagstukken aan. Hoe kun je als MKB effectief gebruik maken integrated reporting? En op welke manier kan niet-financiële waarde worden ingezet in een businessmodel? Veel van deze vragen kunnen worden opgelost door studenten Bedrijfseconomie of Accountancy. Zo oefenen de studenten met actuele casuïstiek en worden er nieuwe oplossingen en kennis ontwikkeld.
Maak ook een uitdaging aan door jouw vraagstuk over financiële ontwikkelen en de nieuwe economie te omschrijven en een helder vraag te formuleren. Docenten en studenten uit de community zullen deze oppakken om antwoorden te onderzoeken.

Solution

Er bestaan ook al vele oplossingen voor vraagstukken in de praktijk. Studenten en docenten kunnen hun oplossingen voor vraagstukken hier publiceren en deze koppelen aan het uitstaande vraagstuk. Vertel ook hoe je dit hebt uitgewerkt als lesmateriaal. Zo help je niet alleen een community member met een vraagstuk op weg, maar breng je ook jouw succesverhalen onder de aandacht zodat anderen er van kunnen leren.

Agenda

Alle evenementen en bijeenkomsten die in het kader van FAN georganiseerd worden zijn te vinden in de Agenda. Organiseer jij zelf een evenement waar deelnemers aan community welkom zijn? Maak een agendabericht aan en nodig anderen uit om deel te nemen.

Publicaties

Rapporten, lesmateriaal, inspirerende documenten, filmpjes en onderzoeken krijgen een plek op de community als publicatie. Deze kun je ook zelf toevoegen. Hier vind je ook verdieping en aanvullende kennis om jouw vraagstukken op te lossen.

Tags

De berichten binnen de community worden geclusterd op basis van tags. Wil je dat jouw bericht in een van thema’s op de home pagina valt? Selecteer dan de tag die hierbij hoort wanneer je een bericht aanmaakt. Je kunt ook specifieke tags volgen.