become a member of FAN

Welkom bij Netwerk FAN

Dit Netwerk van Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe Economie versnelt de onderwijsvernieuwing in de financiële sector. Dit doen we door docenten en studenten te koppelen aan actuele bedrijfsvraagstukken, uitwisseling tussen verschillende hogescholen te faciliteren en door congressen te organiseren. 

Participants (54)

Jordy Vissenberg Docent Governance, Risk management & Compliance Avans Hogeschool Marleen Bartelts Docent Hogeschool INholland Eric Zijlmans Hogeschooldocent at Avans Hogeschool Marjolein van der Kaa Marisa Noronha-Wunnink Senior Manager Financial Audit Aranka Dijkstra Programmamanager Het Groene Brein Eric Zwaart Sectorbanker overheid & onderwijs ABN AMRO Fou-Khan Tsang Chairman of the board of directors of Alfa Accountants Frank Evers Hogeschooldocent & Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NICE) Tabitha Brussé Ton de Jager Lecturer at HAN Tjibbe van der Veen Lecturer Academie Economics & Logistics NHL Stenden Hogeschool | Consultant Oare Wei | PM CDA Fryslân | Trombonist Feikje van der Hoek Esther van Grunsven Frank Vogt Mariette Badal Miranda Jansson docent Hogeschool Rotterdam Therèse de Groot Dick Nix Frank Evers Fred van Toor Iris van der Graaf Holger Hooimeijer Docent Management Accounting at Nyenrode Business University Olav Houben Hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam Frans Lodders Lecturer at Haagse Hogeschool Gerard Kranenburg Programme Director Bedrijfskunde & Management Haagse Hogeschool Richard Kok eigenaar In de Tussentijd In de Tussentijd Freek Witvoet Jan Wokke Accountant en docent Dreamtime Business BV Hanneke Oude Elberink Rob Westerdijk Hogeschooldocent Hogeschool Arnhem Nijmegen Frank Croes Jolanda Berntsen Directeur instituut financieel management Hogeschool Arnhem Nijmegen Karlijn Oomen Project- en procesmanager Food at P2 strategie | realisatie | ontwikkeling p2 Geert Penners Docent HBO Avans Hogeschool Dianne de Fijter Het Groene Brein Afra de Leeuw Schrijft en verspreidt verhalen die ertoe doen | Freelancer Communicatie en Journalistiek | Jonge Krachtenbundelaar Duurzame Week Antoine Heideveld Directeur Het Groene Brein Carielle Brok Johan Heijnk Docent Hanzehogeschool Groningen Wendy Stubbe Docent HBO Avans Hogeschool John Smits MBA 24 jaar: ondernemer & adviseur / toezichthouder / docent / (management) coach Eveline Kapteijn-Kruijswijk Coördinator Externe Betrekkingen FC (voorheen BE)/Alumni FC en Secretaris en Penningmeester LOOFC De Haagse Hogeschool Ronald Lamé Onderwijsmanager bij Hogeschool Rotterdam Rob Jacobs 21st Century Financial Marleen van Beek Docent De Haagse Hogeschool Vincent Montanus Dorien de Graaff Ben Veldhuizen Rolien Blanken docent-onderzoeker Business Models at The Hague University of Applied Sciences Marjolein van Noort Hogeschooldocent HZ University of Applied Sciences Jan Röttjers Senior Lecturer Management at Saxion Hogeschool / Business consultant Hans Bossert Lector Carien van der Have Communitymanager & Projectmedewerker Het Groene Brein

Solutions

Filter on
 • integrated reporting
 • natural capital
 • ict and big data
 • social value
 • sustainable business models
 • circular economy
 • the new teacher
 • curriculum
 • review
 • business collaboration
 • internships