become a member of FAN

Welkom bij Netwerk FAN

Dit Netwerk van Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe Economie versnelt de onderwijsvernieuwing in de financiële sector. Dit doen we door docenten en studenten te koppelen aan actuele bedrijfsvraagstukken, uitwisseling tussen verschillende hogescholen te faciliteren en door congressen te organiseren. 

Participants (60)

Marjolijn de Boer Het Groene Brein Frans Lodders Lecturer at Haagse Hogeschool Gerard Kranenburg Programme Director Bedrijfskunde & Management Haagse Hogeschool Frank Vogt Esther van Grunsven Marleen Bartelts Docent Hogeschool INholland Eric Zijlmans Hogeschooldocent at Avans Hogeschool Marjolein van der Kaa Marisa Noronha-Wunnink Senior Manager Financial Audit Aranka Dijkstra Programmamanager Het Groene Brein Eric Zwaart Sectorbanker overheid & onderwijs ABN AMRO Fou-Khan Tsang Chairman of the board of directors of Alfa Accountants Frank Evers Hogeschooldocent & Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NICE) Tabitha Brussé Olav Houben Hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam Holger Hooimeijer Docent Management Accounting at Nyenrode Business University Iris van der Graaf Paul C. van Fenema Professor of Military Logistics & Information Management at Netherlands Defence Academy Karin Meijer Jorieke de Jonge Docent Lecturer Bedrijfseconomie NHL Stenden Hogeschool Margreeth Kloppenburg Docent onderzoeker publicist Hogeschool Utrecht Peter Jan Poppen Teamleider F&C NHL Stenden Hogeschool Jordy Vissenberg Docent Governance, Risk management & Compliance Avans Hogeschool Mariette Badal Miranda Jansson docent Hogeschool Rotterdam Therèse de Groot Dick Nix Frank Evers Fred van Toor Ton de Jager Lecturer at HAN Tjibbe van der Veen Lecturer Academie Economics & Logistics NHL Stenden Hogeschool | Consultant Oare Wei | PM CDA Fryslân | Trombonist Feikje van der Hoek Johan Heijnk Docent Hanzehogeschool Groningen Hanneke Oude Elberink Rob Westerdijk Hogeschooldocent Hogeschool Arnhem Nijmegen Frank Croes Jolanda Berntsen Directeur instituut financieel management Hogeschool Arnhem Nijmegen Karlijn Oomen Project- en procesmanager Food at P2 strategie | realisatie | ontwikkeling p2 Geert Penners Docent HBO Avans Hogeschool Dianne de Fijter Het Groene Brein Afra de Leeuw Schrijft en verspreidt verhalen die ertoe doen | Freelancer Communicatie en Journalistiek | Jonge Krachtenbundelaar Antoine Heideveld Directeur Het Groene Brein Carielle Brok Wendy Stubbe Docent HBO Avans Hogeschool Hans Bossert Lector Jan Röttjers Senior Lecturer Management at Saxion Hogeschool / Business consultant Richard Kok eigenaar In de Tussentijd In de Tussentijd Freek Witvoet Jan Wokke Accountant en docent Dreamtime Business BV John Smits MBA 24 jaar: ondernemer & adviseur / toezichthouder / docent / (management) coach Eveline Kapteijn-Kruijswijk Coördinator Externe Betrekkingen FC (voorheen BE)/Alumni FC en Secretaris en Penningmeester LOOFC De Haagse Hogeschool Ronald Lamé Onderwijsmanager bij Hogeschool Rotterdam Rob Jacobs 21st Century Financial Marleen van Beek Docent De Haagse Hogeschool Vincent Montanus Dorien de Graaff Ben Veldhuizen Rolien Blanken docent-onderzoeker Business Models at The Hague University of Applied Sciences Marjolein van Noort Hogeschooldocent HZ University of Applied Sciences Carien van der Have projectmanager Het Groene Brein
Filter on
 • integrated reporting
 • natural capital
 • ict and big data
 • social value
 • sustainable business models
 • circular economy
 • the new teacher
 • curriculum
 • review
 • business collaboration
 • internships

Highlighted items

publication

Nieuwe Curriculum Avans Hogeschool

Avans Hogeschool heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw...

Integrated reporting

publication

Integrated Reporting en de veranderende rol van de...

Tijdens zijn masterscriptie onderzocht Renaldo van Stein bij Ernst & Young de invloed van...

Natural capital

publication

Publicaties over natuurlijk kapitaal voor...

Hier vind je een overzicht van belangrijke publicaties en websites met meer informatie...

publication

Investors and Companies’ Biodiversity and...

In opdracht van PBL is door Karen Maas, Tineke Lambooy, Rens van Tilburg en Sander van ’...

publication

Inspiratiedocument Netwerk FAN

Het doel van FAN is bij te dragen aan de aanpassing van de curricula van hogere...

publication

Kenniskaart Natuurlijk Kapitaal

Natuurlijk kapitaal is de voorraad van natuurlijke hulpbronnen die samen in materialen en...

publication

Duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal voor...

In het project Schoon Water werken Brabant Water, agrariërs, overheden en...

publication

Natural Capital Protocol

Het Natural Capital Protocol is een kader dat is ontworpen om vertrouwde, geloofwaardige...

Ict and big data

publication

"(Big) Data biedt accountancy gouden kansen"

Weinig accountants zijn actief bezig met (Big) Data - en dat is een gemiste kans, schrijft...

publication

"Big data creëert nieuwe rol voor financials"

Big data biedt op een breed front nieuwe mogelijkheden die we momenteel gaandeweg aan het...

Load more