Gezocht: Afstudeerders die geboeid zijn door financieringsvraagstukken van bedrijven in de circulaire economie

question

Wij zoeken studenten die onderzoek willen doen bij bedrijven die gericht zijn op de circulaire economie. De focus ligt hierbij op nieuwe verdienmodellen en financiering. Ketenfinanciering speelt hierbij een nadrukkelijke rol, ofwel strategische samenwerking met leveranciers en afnemers om de financieringspositie van ondernemers te verbeteren.

Ondernemen in de circulaire economie

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen hergebruikt. Er is geen sprake van afval maar van grondstoffen. Bedrijven die circulair ondernemen kiezen bewust voor hernieuwbare hulpbronnen of zorgen dat de materialen optimaal kunnen worden hergebruikt of hoogwaardig gerecycled.

Veel midden- en kleinbedrijven die circulair gaan ondernemen hebben behoefte aan nieuwe kennis over hoe zij hun financiering moeten organiseren om niet alleen circulair maar ook winstgevend te ondernemen. Een circulair bedrijfsmodel vraagt veelal om nieuwe vormen van financiering. Ondernemers zijn vaak meer afhankelijk van hun leveranciers en afnemers om een circulaire business case te ontwikkelen. Bedrijven gaan daarom werken met nieuwe verdienmodellen en contracten. Dit leidt vaak tot nieuwe vragen over financiering. In dit onderzoeksproject worden deze vragen geadresseerd.

Bedrijven en deelnemende Hogescholen

Binnen het project “De Zaak is Rond” zijn verschillende bedrijven aangesloten uit Midden en Oost Nederland. In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van Hogeschool Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool worden studenten van zowel HBO- als WO instellingen geplaatst. De studenten zitten bij bedrijven en daarnaast delen betrokken onderzoekers expertise met de bedrijven en de daar geplaatste studenten. Van studenten wordt een proactieve en coöperatieve instelling gevraagd.

Opdracht

Als student doe je een eigen onderzoek binnen één van de deelnemende bedrijven. Je kijkt naar hoe de ondernemer invulling geeft aan de circulaire economie. Je onderzoekt hierbinnen hoe de samenwerking met leveranciers en afnemers leidt tot nieuwe vragen over financiering. Wij zoeken hiervoor financiële studenten maar ook studenten die gericht zijn op onderwerpen als ketensamenwerking.

Praktische informatie

Periode: wij zoeken studenten voor verschillende bedrijven. Het is al mogelijk om op korte termijn te beginnen.

Type stage: afstudeerstage of praktische stage om werkervaring op te doen.

Regio’s: Amsterdam, Utrecht, Noord Gelderland Overijssel en Drenthe.

Stagevergoeding: wordt bepaald tussen student en deelnemend bedrijf.

Wat wij vragen

  • Jouw opleidingsniveau is HBO of WO.
  • Jouw studierichting is financieel, bedrijfseconomisch of commercieel. Mogelijke opleidingen zijn Finance, Bedrijfskunde, Supply Chain Management, Logistiek, Commerciële economie. Vergelijkbare opleidingen komen natuurlijk ook in aanmerking.
  • Je hebt een interesse in de circulaire economie en de daaruit voortkomende bedrijfsvraagstukken.
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden om met uiteenlopende belangen binnen bedrijven om te gaan.
  • Je bent zelfstandig en pro-actief, je kunt (en durft) de juiste vragen te stellen.

Wat wij bieden

  • Een kans om aan een concrete business case voor een bedrijf te werken die gericht is op de circulaire economie
  • Naast begeleiding van het bedrijf waar je stage loopt en begeleiding van de eigen Hogeschool/Universiteit: toegang tot de expertise van het onderzoeksprogramma Circulaire Economie van de Hogescholen Windesheim en NHL-Stenden
  • Samenwerking met andere studenten en onderzoekers die gericht zijn op dit onderwerp. Zo worden extra bijeenkomsten georganiseerd
  • In dit nieuwe en maatschappelijk relevante vakgebied is er voor goed studentenonderzoek veel kans op extra publiciteit (denk aan artikelen en thesis awards) om daarmee jouw CV een boost te geven.

Contact

Stuur bij interesse een CV en een (korte) motivatiebrief op naar één van onderstaande e-mailadressen. Let op: hoe eerder je reageert, hoe groter de kans dat plekken bij deelnemende bedrijven nog niet vergeven zijn. Voel je vrij om contact op te nemen bij behoefte aan meer informatie. Dan kunnen we je ook informeren over de specifieke vragen die er nu voorliggen bij de deelnemende bedrijven.
 

Eric Roetman
Projectleider: financieringsvraagstukken van bedrijven in de circulaire economie (De Zaak is Rond)
E: ec.roetman@windesheim.nl
T: 088 - 469 9911

Dr. Matthias Olthaar
Lector Green Logistics
E: matthias.olthaar@stenden.com
T: 06 2350 2109

Proposed solutions (0)

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Dianne de Fijter on 18-04-18

Do you want to comment on this challenge?

Latest comments

Wij zoeken studenten die onderzoek willen doen bij bedrijven die gericht zijn op de circulaire economie. De focus ligt hierbij op nieuwe verdienmodellen en (keten) financiering.

Participants