Circulariteit in de raamdecoratieketen

question

NE Distriservice is voorloper in duurzame logistiek en organiseert het transport tussen de producenten en afnemers in de keten. Hierin wordt nu ook deels voorzien in retourlogistiek van afgedankte producten en verpakkingen. Op dit moment worden deze teruggenomen materiaalstromen weggegooid en door de afvalverwerker verwerkt.

NE Distriservice wil graag onderzoeken of er mogelijkheden zijn om hoogwaardig hergebruik van deze stromen mogelijk te maken.Hiervoor organiseren we een expertbijeenkomst waar we u allen van harte voor willen uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst zal de nadruk liggen op de volgend elementen:

  • Strategisch niveau: Hoe kan hoogwaardig hergebruik in de raamdecoratieketen strategisch georganiseerd worden? (samenwerkingen, systeemverandering, bewustwording, Nieuwe rolverdeling)
  • Praktisch niveau: Welke concrete kansen en uitdagingen liggen er? (laaghangend fruit, ideeën om de reststromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen, korte en lange termijn vervolgstappen)

In de bijlage staat de contextvan het vraagstuk verder uitgewerkt. Wanneer je intersse hebt om mee te denken over dit vraagstuk kun je je opgeven door een bericht te sturen naar Carien van der Have (carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl)

De bijeenkomst zal januari of februari gepland worden aan de hand van een datumprikker. 

Download hier meer informatie over het vraagstuk

Proposed solutions (0)

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 07-12-17

Do you want to comment on this challenge?

Latest comments

De raamdecoratieketen loopt voor in duurzame logistiek. Tegelijkertijd liggen er nog veel kansen om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Hoe kan dit het slimst georganiseerd worden?

Initiator