Natural Capital Protocol

publicatie

Het Natural Capital Protocol is een kader dat is ontworpen om vertrouwde, geloofwaardige en actuele informatie te genereren voor zakelijke managers om beslissingen te informeren.
Het protocol beoogt betere beslissingen te ondersteunen door te includeren hoe we met de natuur, of meer specifiek natuurlijk kapitaal, samenwerken.

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Carien van der Have op 05-10-17

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

De Natural Capital Coalition heft een stappenplan en toolbox uitgewerkt om natuurlijk kapitaal te integreren in je business model en meetbaar te maken.

Initiatiefnemer

Deelnemers